Történelmünk 5 legkegyetlenebb alakja

2020. május 12. 21:29 - Master_

A cím kicsit nyilván csalóka, hiszen nehéz objektíven lemérni a kegyetlenség szintjét és az öt legkegyetlenebb történelmi alak kiválasztása is szubjektív, mert a rengeteg szóba jöhető figura közül mindenki mást választana az első ötbe. Jelen poszt mégis arra tesz kísérletet, hogy öt olyan ismert történelmi alakot mutasson be, akik valóban kegyetlenségükről voltak híresek. Ezúttal a lista a legkegyetlenebbtől indul a legkevésbé kegyetlen felé.

1. Karóbahúzó Vlad -  a legkegyetlenebb

vlad_tepes.jpg

Vlad Basarab, a legelső havasalföldi fejedelem szépunokájaként jött világra, 1431-ben (Hunyadi Mátyás kortársként). Jogosan vetődhet fel: nem magyarként mit keres a listán? A válasz: mivel a magyar uralkodó hűbéreseként  a Magyar Királyság történelmére is komoly hatást gyakorolt, afféle tiszteletbeli magyar nemesként tekintettek rá. Édesapja, II. Vlad fejedelem, a Zsigmond császár által alapított Sárkány Lovagrend tagja volt, így mind ő, mind fia megkapta neve mellé a Dracul (Sárkány) jelzőt, ami fia esetében Abraham Stoker író jóvoltából Drakula gróf alakban lett a XX. századra világhírű. Az ifjú Vlad Basarab alig 17 esztendősen, 1448-ban lett Havasalföld fejedelme és nagyon gyorsan hírhedtté vált kegyetlenkedéseiről. A büntetések közül, mind alattvalóival, mind az elfogott törökökkel szemben a karóba-húzást kedvelte leginkább. Az utókor így ma is gyakran Vlad Tepes, azaz Karóbahúzó Vlad néven emlegeti. Az oszmánoknál Kazıklı Bey néven lett ismert. Központja (egyben Havasalföld fővárosa) Târgoviște (Tirgovistya) volt akkoriban (Bukaresttől 60 km-re északnyugatra). Politikáját illetően inkább Mátyás szövetségese volt, mint a töröké, sőt komoly hadjáratokat indított az oszmánok ellen. 1461/62 telén 38 ezer törököt mészároltatott le a Duna mentén (két követnek pedig szögekkel rögzítette turbánjukat a koponyájukhoz, mert nem vették azt le jelenlétében). Egy másik alkalommal a Havasalföldre támadó török had azért nem volt hajlandó tovább támadni, mert megpillantotta "Tepes erdejét" ami 20 ezer karóra tűzött török fejből állt. Belpolitikájában is kegyetlen volt, a tolvajokat vagy megnyúzatta, vagy szintén karóba húzatta. Kegyetlensége miatt a nép rettegett tőle és már életében legendákat gyártott arról, hogy Vlad Tepes éjszakánként kijár a várából és ártatlanok vérét szívja. Innen indulhatott a Drakula-legenda, melyet aztán a Magyarországra utazó Abraham Stoker "felturbózva" írt meg regényében (Drakula legendája). Vlad Tepes vesztét árulások sorozata okozta: testvére Radu ellene fordult és Mátyás király kezére adta, aki bebörtönöztette. Később a magyar király mégis elengedte, hogy felhasználja a törökök ellen, ám a rettegett havasalföldi fejedelem ekkor már alig bírt támogatókkal így a török legyőzte 1476-ban Bukarest közelében és fejét karóra tűzette.

2. Cserny József

cserny_jozsef.jpg

Időben nagy ugrás következik: Cserny József ugyanis a XX. században lett hírhedt gyilkos. Az egyszerű sorból származó, iparos családba született, ifjú Cserny az első világháború alatt, Szovjet-oroszországba szökve lett kommunista, alig 26 évesen. A harcok végén hazatért és Kun Bélával együtt alapítója lett a Kommunisták Magyarországi Pártjának. A tanácsköztársaság 133 napja részben az ő tevékenységének köszönhetően kapta meg az utókortól a "vörös terror" elnevezést, ugyanis Cserny József a Forradalmi Kormányzótanács alatt működve komplett terror-szervezetet vezetett. Ez a csapat 200 fegyveresből állt és fő feladatának a kommunizmus ellenségeinek likvidálását tekintette. 1919 áprilisában és májusában számtalan gyilkosságot követtek el, teherautóikkal járva Budapestet és környékét. Később ugyan a hadsereg parancsnokainak követelésére lefegyverezték a "Cserny-csoportot", az még két hónapig segítette a "Lenin-fiúk" nevű másik terrorszervezet működését. 1919 júniusában a Ludovikások lázadása okán a Cserny-csoport újraalakult és már a Batthyány-palotában kapott helyet. Végül a tanácsköztársaságot az antant leverte a román hadsereg segítségével, így hajtóvadászat indult a kommunista terror vezetői és gyilkosai után is (ebből a hajtóvadászatból lett aztán a fehér-terror). Cserny Józsefet 1919 augusztus 4-én fogták fel, majd 4 hónapra rá 1919 december 18-án akasztották fel a Margit körúti fogház udvarán.

3. II. (Vak) Béla magyar király

vak_bela.jpg

II. Béla királyunk egy trónharcokkal teli időszakban született 1108-ban, vesztére Álmos herceg fiaként. Mivel édesapja trónkövetelőként lépett fel Könyves Kálmánnal szemben, az uralkodó 1115-ben lesújtott mindkettejükre. Mivel azonban Kálmán nem akarta öccsét, Álmost és az alig 7 esztendős fiát, Bélát megöletni, beérte azzal is, hogy uralkodásra alkalmatlanná tegye őket. 1115-ben mindkettejüket, Ámost és Bélát is megvakították Kálmán katonái, mégpedig a magyar nemesség tétlensége mellett. Kálmán egy évre rá meghalt és fia, a az alig 15 éves II. István került a magyar trónra. Közben a megvakított Béla herceg, (a király unokabátyjaként) egészen 1128-ig élt visszavonultan Pécsváradon. A magyar nemesség egy része közben hozzá pártolt és hatalomra segítését szerette volna elérni. II. István az említett évben kibékült Bélával és rangjához méltó ellátással telepítette le Tolnán (azt remélve, hogy így a tőle átpártol nemeseket is megnyeri). Három évvel később azonban a király vérhasban meghalt így a magyar nemesség a megvakított Béla herceget kérte fel a trón elfoglalására. A 23 éves Béla, 1131-ben lett király és azonnal bosszúja megvalósításába kezdett: még ugyanabban az évbe Aradra hívatta az ország nemeseit és szörnyű megtorlásba kezdett. Felesége, Szerbiai Ilona segítségével (aki mindent elmondott neki, amit látott) 68 magyar főurat fejeztetett le. A források szerint Béla egy trónt helyeztetett a kivégzés helyszínére, majd a lábai elé vezettette a szerinte vétkes - és megvakításában illetve apja üldöztetésében bűnös - főurakat és miközben felesége részletesen beszámolt neki az életükért rimánkodók szenvedéseiről - parancsot adott az áldozatok egymás után történő lefejezésére. A trónt és környékét vér áztatta és az esemény az Árpád-kor egyik legvéresebb cselekedete lett. Ilona (a szerb fejedelem lánya) jó feleség volt: mint Vak Béla szeme segítette az ifjú király uralkodását 10 éven keresztül (1141-ig).

4. Kinizsi Pál

kinizsi_pal.jpg

Kétségtelenül hősként emlékezünk Mátyás király leghíresebb katonájára, Kinizsi Pálra, aki az egyedüli veretlen - vagyis egész életében egyetlen vereséget sem elkönyvelő, tehát minden csatájában győztes -  hadvezérként szinte misztikus alakja lett történelmünknek. Kinizsi Pál 1467-ben lett Mátyás hadvezére és egyúttal Máramaros ispánja. Innentől karrierje gyorsan ívelt felfelé: 1472-ben már várat kapott szolgálataiért a királytól (Vázsonyt), majd 1479-ben egész Dél-Magyarország főkapitánya lett, 14 vármegye katonai vezetőjeként. Az feladata lett a déli végvárak megszervezése, katonai irányítása. Legnagyobb haditettének a kenyérmezei csatában aratott diadalt tekintik, mely összecsapásban - 1479 október 13 -án Erdély területén - alig 20 ezer emberével egy 45 ezres török hadat vert szét. Az ütközetben Kinizsi személyesen is harcolt, több tucat törököt lemészárolva. Antonio Bonfini így írt erről:

Kinizsi Pál két kardot vesz kezébe s üvöltő oroszlánként mindenütt vérben gázol. Amerre ront, feltarthatatlanul mindent, amit talál, letipor, széles sorban hatalmas öldöklést és mészárlást visz végbe."

Ugyancsak győzelmet aratott Szendrőnél 1482-ben, majd számtalan szerbiai hadjáratban is. Az 1470-es és 1480-as években részt vett Mátyás király morvaországi harcaiban is. A korabeli források szerint minden általa vezetett csatában személyesen is harcolt, mint a korszak legbátrabb és legkegyetlenebb katonája. Tatay Sándor 1955-ben, megjelent híres regényében (Kinizsi Pál) legendás erejű molnárlegényként mutatja be, aki száz kilós malomkövet tálcaként használva kínálja vízzel az arra tévedő királyt. Kinzsi nevét 1494-ben bekövetkezett haláláig félelemmel ejtette ki minden török, II. Ulászló pedig szolgálataiért halála évében országbíróvá emelte. 

5. Endre László nyilas államtitkár

endre_laszlo.jpg

Magyarországon a második világháború utolsó éveiben, 1944/45 -ben a nyilas katonatisztek és diplomaták befolyása egyre magasabb szintre emelkedett. Endre László is 1944 áprilisában lett a német megszállást követően a Sztójay kormány egyik államtitkára és szerzett komoly befolyást a háború végén zajló intézkedések meghozatalában. A fiatalon még jogászként dolgozó, majd alispánként tevékenykedő Endre László a 30-as években lett nyilas és náci-szimpatizáns. Gyűlölte a zsidókat és rajongott Hitlerért illetve Szálasiért. Karrierje csúcspontjának érezte a pillanatot, mikor a Magyarországra érkező Adolf Eichmann SS-Obersturmbannführer segítője lehetett a fél milliós vidéki zsidóság deportálásában és auschwitzi elgázosításában. Baky László államtitkár kollégájával és Jaross Andor miniszterrel együtt minden segítséget megadtak a németeknek ahhoz, hogy összeírják, gettókba zárják, majd vonatokra téve Auschwitzba szállíttassák a zsidókat. Ehhez mozgósították a teljes magyar csendőrséget és a vármegyék személyzetét is (hivatalnokokat, szolgabírókat, vasúti dolgozókat, járási szakembereket, tisztiorvosokat és egyéb segítőket). Több, mint 100 ezer csendőr és belügyi alkalmazott élén Endre László koordinálta a deportálásokat, közvetlenül Eichmann csoportjával tartva a kapcsolatot. Az egész művelet 2 hónap alatt lezajlott. Később, Horthy bukása és a nyilasok hatalomra jutása után a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője lett, de mivel közben a szovjet front elérte Magyarországot, nyugatra próbált menekülni. Végül az amerikaiak elfogták, mint háborús bűnöst, de szovjet kérésre átadták a magyar hatóságoknak. Endre Lászlót 1946 március 29-én akasztották fel Budapesten mint félmillió ember tömeges lemészárlásának megszervezőjét.

*** 

Facebook oldalunk

blogujsak_alsologo.jpg

36 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://blogujsag.blog.hu/api/trackback/id/tr3015682660

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

apika2 2020.05.13. 10:15:13

Ez most milyen toplista?
Hogyan kerülhet ide pl. Kinizsi Pál? Mert harcolt az ellenséggel, és erősebb volt, valamint nem átallott győzni? Ez mitől kegyetlenség? Hagynia kellett volna magát legyőzni? Karddal nehéz szépen ölni.

Argus_ 2020.05.13. 10:42:43

A kegyetlenségnek számtalan formája van, néha a harcban nyilvánul meg, az ellenséggel szembeni kíméletlenségben - mint Zrínyi esetében - máskor meg tömegek elhurcolásának elrendelésében és megszervezésében (mint Endre Lászlónál). Erre a sokféleségre jól rávilágít a poszt. Nekem tetszett!

Argus_ 2020.05.13. 10:43:19

.... "Kinizsi esetében" -t akartam írni :)

G. Nagy László 2020.05.13. 12:13:22

Kinizsi Pált én is kihúznám a listáról, helyette például Péter Gábort simán be lehetne pakolni.

Ezzel együtt: jó kis írás. Körülbelül így kéne történelmet oktatni, nem száraz és érdektelen adatok sulykolásával.

laci_52 2020.05.13. 12:26:11

@G. Nagy László: Igazad van! Sőt mi több, Rákosi és Kádár is ide való lett volna.

kugi · http://kugi.blog.hu 2020.05.13. 12:41:45

Kinizsi szerepeltetése meglepő...Szerintem indokolatlan!
Vlad pedig - még ha tiszteletbeli magyar nemesként is tekintünk rá - nem nagyon volt a történelmünk része.
Sokkal inkább tenném a listára a már említett Péter Gábort vagy a nyilas Kun pátert.

Szarazinda 2020.05.13. 12:58:20

"a lista a legkegyetlenebbtől indul a legkevésbé kegyetlen felé."

és ezt hogy sikerült kikalkulálni? Mitől volt Endre László kevésbé kegyetlen, mint Kinizsi Pál? Vagy Cserny József? Ne hülyüljünk már.

kewcheg 2020.05.13. 13:26:36

Vlad kétes dicsőségét inkabb meghagynám román szomszédainknak.Egyébként ő - bár kegyetlenség szót használ, ami számomra azt jelenti hogy nem ismert irgalmat - inkabb szadista, tehát mai szemmel elmebeteg (pszichopata) volt, bár nyilván ez csupán enyhíti a körülményt.

Master_ 2020.05.13. 13:45:42

@kugi: Bizony hogy része volt Vlad Tepes a magyar történelemnek, tekintve, hogy Havasalföldet ütközőállamként vezetve számtalan török támadást hárított el, melyeket így megúsztunk.
@Szarazinda: Azért volt Endre László kevésbé kegyetlen mint a többiek, mert míg a másik négy sajátkezűleg gyilkolt, addig Endre László "csak" a szervezésben vett részt.

Csaba121 2020.05.13. 13:46:19

Nos akkor talán Horthy-t is oda kéne tenni, aki megígérte a cattarói matrózlázadás résztvevőinak, ha megadják magukat, akkor nem lesz semmi bántódásuk, aztán miután letették a fegyvert kivégezték őket...

Donatus a Jerbiton 2020.05.13. 13:51:29

Kinizsi itt? Azért, mert harcolt egy csatában, és ott ellenségeket vágott le? Ennyi erővel Dobó, Jurisics, vagy akár Bem apó is idekerülhetne, mert beleágyúztatott/lövetett a rohamozó ellenségbe.

Mikor olyan emberek maradtak ki, mint Prónay Pál vagy Kun pátert? Akik élvezték a kínokozást, gyilkolást?

Eremitha 2020.05.13. 14:00:27

@Donatus a Jerbiton: Kinizsi nem csak egy csatában vett részt, hanem vagy százban és nem csak részt vett, hanem legendás mértékben aprította, darabolta az ellenséget. A többiek, akiket említesz közel sem öltek meg sajátkezűleg annyi embert, mint ő. Ezért volt különleges Kinizsi: nem ismert irgalmat a csatatéren és hadvezér létére maga is az első sorokban harcolt.

De ahogyan a poszt elején is szerepel: mindenki másokat válogatna az öt közé. Péter Gábor mint ÁVH parancsnok és vallatótiszt valóban kegyetlen volt, de ő sem gyilkolt le százakat sajátkezűleg. De ez is szubjíktív, ki mit tart kegyetlenségnek, vagy NAGYOBB kegyetlenségnek.

Szarazinda 2020.05.13. 14:01:43

@Blog Újság: köszönöm, idáig én is eljutottam, de egyfelől nem tudom, ez számít-e, másfelől nem voltam jelen a többiek kegyetlenkedéseinél (sem), de erős a gyanúm, hogy delegáltak feladatokat ők is rendesen. Szóval úgy hülyeség az egész, ahogy van.

kewcheg 2020.05.13. 14:05:49

@laci_52: Bár nem vagyok nagy rajongója a korszaknak, sőth - én Kádárt azért nem tenném be.A forradalom megtorlására gondolsz nyilván, én azonban idevenném az utána még jövő több mint három évtizedet, amikoris a magyaroknak azért a lehetőségekhez képest még mindig egy kicsit jobb jutott mint bármelyik másik szovjet ütközőországnak és ebben Kádárt illeti az "elismerés." Igazából a szocializmus alatti életet jelentős részben a Kádár alatt egy-két szinttel lévő, meg megyei, járási kiskirályok, buzgómócsingok keserítették meg, akik ellen Kádár vagy nem tudott vagy nem akart tenni semmit.....(pl. azok az iskolaigazgatók, akik még a nyakban hordott keresztért is szóltak, holott ezt senki nem követelte meg tőlük már a hetvenes-nyolcvanas években, különösen Kádár nem.)

szánmonoxid 2020.05.13. 14:17:23

@laci_52:
Ja, meg Orbán Viktor is.
És a rablóbandája mindegyik tagja.

Illetve nem ide való volna, hanem kötélre. A hozzád hasonló seggnyalóikkal együtt.

Nazareus 2020.05.13. 14:20:07

Mit össze reklamáltok Kinizsi miatt. Megirta a szerzö, hogy a lista szubjektiv - nem is lehet más. Ha nem tetszik a lista, tessék irj blogot másik szereplökkel.

Galerida 2020.05.13. 14:25:30

@Csaba121: "A cattarói matrózlázadást a későbbi, főleg kommunista történetírás mint a Monarchia egyik nagy szégyenét írta le, és általában „leverésről”, „véres megtorlásról” írtak a valóságtól teljesen elrugaszkodva, adatok és források figyelembevétele nélkül. Napjainkban is sűrűn előfordul, hogy Horthy Miklóst vádolják a „leveréssel”. Ezzel a képpel a mai napig sok ember nem szakított, lehet találni ilyen jellegű írásokat.[4] Szintén a marxista történetírók igyekeztek mindig bizonyítani azt a vádat, hogy Horthy tevékenyen részt vett a hadműveletben, sőt vezette azt. Ez teljes valótlanság, ugyanis Seidensacher ellentengernagy vezette az erőket, a hadbíróság ítéletét Franz von Keil és Fiedler Pál tengernagyok írták alá, Károly István tengernagy hagyta jóvá. Horthy, mint az SMS Viribus Unitis parancsnoka, egyébként is alárendeltje volt Seidensachernak és el sem mozdult Pólából.["

Ilyenek vagytok...bunkók...azt hiszitek még mindig csak a Szabad Nép az információforrás...

Galerida 2020.05.13. 14:29:11

Nem hiszem, hogy a vérengző Kinizsi bármelyik néhány nappal még elvtársának számító embernek letépkedte volna a körmeit...az egy másik kategória...

Szarazinda 2020.05.13. 14:54:16

@Nazareus: "a lista szubjektiv - nem is lehet más. Ha nem tetszik a lista, tessék irj blogot másik szereplökkel."

És akkor mi van, ha szubjektív? Hülyeség és kész. A világ tele van, a magyar történelem is, pszichopata elmebetegekkel, meg névtelen, hasonlóan pszichopata végrehajtóikkal. Ha valaki ír egy szar blogposztot, akkor fogadja el, hogy lehülyézik. Ha még olyan okosságot is odaír, hogy a legkegyetlenebbtől haladunk a legkevésbé kegyetlen felé, akkor meg pláne. Nem írok blogposztot más szereplőkkel, az nem az én műfajom, én kommentelek. Tessék értelmes ellenkommentekkel reagálni. Vagy csak simán nem írni hülye blogposztokat, amelyek természetüknél fogva nyilvánosak, ahogy a hozzájuk fűzött kommentek is. De az nem érv, hogy ne vitatkozz, megmondta a szerző, hogy szubjektív a lista.

Serény Vélemény 2020.05.13. 15:00:49

A mohácsi csata után Szulejmán megöletett 2000 (más források szerint 3 ezer) magyar hadifoglyot.

Az egy elképesztően hülye megközelítése minden történelmi eseménynek, amikor a mai kor erkölcsi és kulturális attitűdjéből ítélkezünk régi kor személyei és eseményei fölött...

Kinizsi ezek szerint az volt, aminek lennie kellett: egy hatékony gyilkológép.
Ha lehetne választani, hogy Kinizsi alatt vonulok harcba, vagy mondjuk vitéz Jány Gusztáv alatt, akkor azé' mégiscsak inkább Kinizsit választanám...

szobatars 2020.05.13. 15:32:45

@Serény Vélemény: Az egy elképesztően hülye megközelítése minden történelmi eseménynek, amikor a mai kor erkölcsi és kulturális attitűdjéből ítélkezünk régi kor személyei és eseményei fölött...

Ott a pont!

midnightcoder2 2020.05.13. 15:33:21

Kinizsi katona volt. És mint hadvezér, szerintem inkább pozitívum, hogy a katonái között harcolt. De ha ő kegyetlen volt, akkor gyakorlatilag minden katona az, különösen a hadvezérek. Drakula bácsi pedig igenis a miénk, akkortájt nem nagyon volt szempont hogy románnak vagy magyarnak születik valaki, a nacionalizmus jóval későbbi találmány. Viszont én hiányolom a listáról Pl. a zsidókat Dunába lövő nyilasokat. Kádárnak és Horthynak viszont valóban nincs ezen a listán helye.

Másrészt, igazából ezeket a dolgokat az adott kor értékrendje és viszonyai között érdemes vizsgálni. Tepes bácsi valóban szadista állat volt a saját korának mércéje szerint is, de azért akkortájt annyira nem volt kirívó eset az ilyesmi, max. a mennyiség az ami szokatlannak számított. És igen, a fő szempont az elrettentés lehetett. És a dolog működött is, lásd az erdő, bár én őszintén szólva, azért a 20 ezer karóba húzott törökben egy picit kételkednék. Elég macerás lehetett akkortájt összehozni egy csapatba 20 ezer embert.

szánmonoxid 2020.05.13. 15:41:29

@szobatars:
De akkor ugye Kádár 1956-1960 közötti tetteinek megítélésénél is az akkori korszellemet (50-es évek) kellene figyelembe venni?

(Amikor még Amerikában is verték meg kényszergyógykezelték a buzikat, a négerek nem szállhattak fel a buszra, csak a hátsó ajtón, nem ülhettek le, és nem afrikai amerikaik voltak még, hanem négerek, a nők pedig ugyan szavazhattak, de ezenkívül kb. a konyhában voltak csak jogaik. Ja, meg ott is a McCarty-rendszer volt éppen uralmon, akik forradalom nélkül is végeztettek ki embereket politikai alapon.)

Csak kérdezem.

szánmonoxid 2020.05.13. 15:43:31

@midnightcoder2:
Nagyon. Lásd pl. Eger ostroma, mohácsi csata stb.
Valójában mindkét helyen néhány tucat török volt csak, azok is csak békés turistaként, csak a történetírók eltúlozzák.

midnightcoder2 2020.05.13. 15:48:29

@szánmonoxid: A kicsi kínai kommunisták pedig kivégeztek úgy 10 Holocaustra való embert ekkortájt. Kádár valóban viszonylag békés volt, legalábbis kommunistához képest.

midnightcoder2 2020.05.13. 15:49:52

@szánmonoxid: Picit azért kétlem én ezeket a számokat, mert ennyi embert ugye etetni is kellett. A logisztika pedig akkoriban még nem egészen olyan volt mint most.

Galerida 2020.05.13. 16:00:55

@midnightcoder2:
"Kádár 1956. november 26-i rádióbeszédében büntetlenséget ígért a tömegmegmozdulások résztvevőinek, igaz, hogy az „ellenforradalmárok, ellenforradalmi uszítók” felelősségre vonását is meghirdette.

Szavait sokan úgy értelmezték, hogy nem lesz megtorlás, a következő években azonban 1956-os tetteik miatt százakat végeztek ki..."

"Bár a Kádár-korszak döntő részében a hatalomgyakorlás a puha diktatúra jegyében zajlott, nem lehet megfeledkezni a magyar történelemben példátlan méretű kivégzéssorozatról, a zömében 1957 és 1961 között zajlott kádári megtorlásról. A Kádár-korszak kezdetén több mint kétszáz embert juttattak bitófára, jeltelen sírokba temették az áldozatok egy részét, több ezer embert bebörtönöztek. Maga Kádár 280 halálos ítéletről beszélt Mihail Gorbacsovnak 1985-ben.

Összehasonlításképpen: az 1848-49-es szabadságharc után Haynau körülbelül 150 embert végeztetett ki, és 1-2 ezer ember kerülhetett börtönbe.

A kádári megtorlás során 10-20 ezer embert kilakoltattak. Sokan az állásukat vesztették el a forradalom után: pedagógusokat, vasutasokat, katonatiszteket bocsátottak el tömegesen. Az országból becslések szerint 180-200 ezer ember menekült el a megtorlás miatt."

Amúgy jó ember volt...szerette a krumplistésztát....

J. Peiper 2020.05.13. 16:07:43

Cserny helyett inkább Szamuely illene a képbe ha már vörösterror, egyébként Prónay, Francia Kiss, vagy Ostenburg-Moravek sokkal kegyetlenebbek voltak. Cserny nagyon nem illik ebbe a listába... Egyébként Csernyre még a bíróság sem tudta ráhúzni, hogy gyilkolt volna, halálra is csak felbújtásért és orgazdaságért ítélték.

akármik 2020.05.13. 16:19:24

@apika2: Higgadj már le haver. A blog szerzője olyan listát állít össze, amilyen neki tetszik. Lehet vele vitatkozni, de mire ez a nagy felháborodás?
Kinizsi valószínűleg a korabeli híre miatt került a listára, ami ma már talán nem tűnik annyira nyilvánvalónak, mivel mi már inkább a szegény molnárlegényből lett hős hadvezér népmesei figuráját látjuk benne.

Attilajukkaja 2020.05.13. 21:10:59

Aki a listára tenné Kádárt, nem feledkezzen meg Horthyról sem.

Eremitha 2020.05.13. 23:47:46

Érdekes lista de minden szereplője világos számomra. Kinizsi kegyetlensége és vérszomja a javunkra vált és szükség is volt rá Mátyás számtalan hadjáratában. A többiek negatív figurák: nácik, kommunisták és a középkor bosszúállói. Köszi a posztot!

apika2 2020.05.14. 12:26:29

@tophat: Idegesnek tűntem? Ne viccelj.

J. Peiper 2020.05.16. 00:00:11

@A remete:

Szóval Kinizsinek szabad volt kegyetlennek lennie és kellett is, a többiek meg ugyanazért a dolgokért negatív figurák... Ha valaki kegyetlen és vérszomjas az alapból negatív figura, függetlenül attól mikor és mit csinált.

Eremitha 2020.05.16. 00:52:07

@J. Peiper: Biztos vagy ebben? És ha jó ügyért, mondjuk a haza megvédése érdekében kegyetlen?

J. Peiper 2020.05.16. 15:45:08

@A remete:

Teljes mértékben. Minden csak nézőpont kérdése, ezek az emberek ugy voltak kegyetlenek, hogy azt hitték a jó ügy érdekében cselekszenek. Szóval ha Kinizsi lehetett kegyetlen, akkor a többiek is. Tovabbra is úgy gondolom, hogy aki kegyetlen es vérszomjas az negatív figura, nincs olyan, hogy jó ügy érdekében kegyetlen valaki es akkor az el nézhető neki. Nincs olyan pozitiv tortenelmi szemely aki embereket kínzott volna vagy kegyetlen lett volna. A haza megvedese érdekében nem szükséges kegyetlennek lenni.
süti beállítások módosítása